Wirtualny Dziekanat

APR System

Deklaracja dostępności

Akademia Katolicka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://dziekanat.akademiakatolicka.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-11.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (standard WCAG 2.1 AA). Standardowe elementy oprogramowania spełniają założenia z wyłączeniem treści, danych lub konfiguracji układu graficznego możliwych do wykonania przez użytkownika we własnym zakresie m.in.:

  • rozróżnialność - kontrast - podmiot wykorzystujący aplikację Wirtualnego Dziekanatu ma możliwość zdefiniowania własnej kolorystyki serwisu, która może nie spełniać minimalnych wymogów kontratu. Dostawca oprogramowania zapewnia dwa dodatkowe motywy kolorystyczne o stałych kolorach, które spełniają wymogi kontrastu
  • możliwość adaptacji - informacje i relacje - treści prezentowane na naszej stronie są dostępne programowo, nie wszystkie elementy interfejsu są prezentowane w ten sam sposób ponieważ użytkownik systemu może zamieszczać własne elementy tj. pliki do pobrania, ogłoszenia z załącznikami
  • rozróżnialność - dopasowanie do ekranu - niektóre elementy interfejsu mogą nie spełniać wymogów dotyczących dopasowania do ekranu ponieważ użytkownik systemu może zamieszczać własne treści w tym tabele, które mogą wymagać przewijania w dwóch wymiarach
  • rozróżnialność - kontrast elementów nietekstowych - niektóre elementy interfejsu mogą nie spełniać wymogów dotyczących kontrastu elementów nietekstowych ponieważ użytkownik systemu może zamieszczać własne elementy tj. pliki do pobrania, ogłoszenia z załącznikami oraz własne treści np. teksty, tabele, grafiki

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do naszego działu wsparcia, e-mailowo — support@apr.pl lub telefonicznie — +48 41 241 22 42.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Loading...
Przetwarzanie danych...